QT Eğitimi - 5 : Veritabanı - I


Önder Arslan


Sürüm 1.0

Özet
Bu belge qt öğrenimi için bir dizi şeklinde hazırlanmıştır. C++ ve sql bilmek ön koşuldur. 

Giriş

Program yazarken en keyif aldığım konulardan birisi veritabanı programlamadır. Sanırım bunun en önemli sebebi veritabanı yönetim sistemleri (RDBMS) ile uzun süre çalışmış olmam (linux üzerinde olmasa da). Uzun zamandır küçük bir telefon defteri uygulaması için bile veritabanı kullanırım. Sıralı dosyalar, rastgele erişimli dosyalar vs. 'ye hiç bir zaman ısınamamışımdır. Bu yüzden kullandığım programlama araçlarının veritabanlarına verdiği destek benim için ayrı bir önem taşıyor. Yani demek istiyorum ki eğitim - 5 ve iki satır sql kodu yazmanın zamanı geldi ;)


insert, update, delete, select

Kodlamaya geçmeden önce bilgisayarınız da MySQL server 'ın kurulu olduğunu, ansi-SQL bildiğinizi yada en azından insert, update, delete işlemleri yapan sql kodlarını yazabildiğinizi varsayıyorum. İlk olarak yapılması gereken Mysql server üzerinde bir veritabanı oluşturmak, ben veritabanı ismi olarak test kullanacağım. Verileri silip, değiştirip, güncelleyeceğim tablomun adı da tablo olacak. Son olarak tabloma iki alan ekliyorum bunlardan birincisi int türde veri tutan ve değeri otomatik olarak artan (auto_increment) alan1, ikincisi varchar türde veri tutan alan2.


#include <QApplication>
#include <QtSql>
#include <iostream>


using namespace std;

bool connect_data()
{
        QSqlDatabase db = QSqlDatabase::addDatabase("QMYSQL");
        db.setHostName("localhost");
        db.setDatabaseName("test");
        db.setUserName("kullanici_adi");
        db.setPassword("parola");
        bool ok ;
        return ok= db.open();
}


int main(int argc, char *argv[])
{
    QApplication app(argc, argv);
   
    if (connect_data())
    {
  
        QSqlQuery insert_query;
        insert_query.exec("insert into tablo (alan2) values ('ondel')");

        QSqlQuery update_query;
        update_query.exec("update tablo set alan2='onder' where alan2='ondel'");
       
        QSqlQuery query;
        query.exec("SELECT alan1,alan2 from tablo");

        QSqlQuery delete_query;
        delete_query.exec("delete from tablo where alan2='onder'");


        while (query.next())
        {
            int alan1 = query.value(0).toInt();
            string alan2 = query.value(1).toString().toStdString();
            cout << alan1 << " "<< alan2 << endl;
        }

    }

    return 0;

}

test.cpp:

Qt ile veritabanına bağlanırken yapmamız gereken ilk şey QtSql modülünü kodumuza dahil etmek. QtSql modülü qt uygulamalarımız içi kusursuz veritabanı entegrasyonu sağlıyor. QtSql üç katmandan oluşuyor : Driver Layer, SQL API layer ve User Interface layer. Kısaca :
Driver Layer(Sürücü Katmanı) SQL API Layer ile belirli veritabanları arasında köprü görevi görüyor.
SQL API Layer 'ı veritabanına erişmek ve veriler üzerinde çeşitli sorgular çalıştırmak için kullanıyoruz.
User Interface Layer (Kullanıcı arayüz katmanı) verilerin qt kontrolleri üzerinde direk gösterilebilmesi için bağlantı oluşturmaya yarıyor.
QtSql classlarının ayrıntılarını ilerleyen derslerde inceleyeceğiz.

Veritabanına uygulamalarında yapmamız gereken ilk şey tabii ki veritabanına bağlanmak :)) Bunun için programa ilk olarak connect_data() fonksiyonunu yazarak başladım. Bu fonksiyon içinde ilk olarak QSqlDatabase türünden db adlı bir nesne oluşturuyorum ve buna addDatabase fonksiyonu ile sürücü tipi mysql olacak şekilde ilk değer veriyorum. Qt aşağıda verilen popüler veritabanlarına direk bağlanabilmeniz için driverlara sahiptir. Bunların dışında bir veritabanı kullanacaksanız registerSqlDriver() fonksiyonu ile driverı uygulamanıza ekleyebilirsiniz. Ben mysql kulandığım için QMYSQL tipini kullandım.

Driver Type Description
QDB2 IBM DB2
QIBASE Borland InterBase Driver
QMYSQL MySQL Driver
QOCI Oracle Call Interface Driver
QODBC ODBC Driver (includes Microsoft SQL Server)
QPSQL PostgreSQL Driver
QSQLITE SQLite version 3 or above
QSQLITE2 SQLite version 2
QTDS Sybase Adaptive Server

Daha sonra oluşturduğum db nesnesine setHostName, setDatabase, setUserName, setPassword fonksiyonları ile uygun değerleri atıyorum. Nesnemin open fonksiyonu ile bağlantıyı açıyorum ve bunu geri dönüş değeri (true / false) olarak döndürüyorum. QtSql ile veri tabanı bağlantısı oluşturmak bu kadar kolay ;)

main fonksiyonu içnde ilk olarak app adında QApplication nesnesi oluşturuyoruz. Bu satır qt ile veritabanı uygulaması geliştirmeye çalışırken en çok hata yapmama neden olan satırdır. Bağlantı kodlarımı test ederken bu satırı yazmamam sebebiyle günlerce mysql driver 'ı ile problemim olduğunu düşündüm. Çünkü eğer bu satırı yazmassanız programı çalıştırdığınızda alacağınız hata :

QSqlDatabase: QMYSQL driver not loaded
QSqlDatabase: available drivers:

şeklinde oluyor. Yani QMYSQL sürücüsü yüklü değil ve mevcut driver da yok. Bu sebeple hiçbir qt uygulamanızda QAplication nesnesi oluşturmayı unutmayın ;) Nesne oluşturduktan sonra conect_data() fonksiyonunu if parantezi içinde çalıştırarak bağlantı sağlayamamız durumunda olası bir hatayı engelliyoruz.

QtSql modülü içerisinde sql deyimlerini çalıştırmak ve veri işlemek için QSqlQuery sınıfını kullanıyoruz. Bu işlemleri yapmak için QSqlQuery türünden bir nesne oluşturmak  ve exec fonksiyonunu istediğimiz sql deyimi ile çalıştırmaktan başka bir işlem yapmaya da gerek yok. Tüm deyimler için (insert, update, select, delete) QSqlQuery nesnesi kullanabiliyoruz. Yukarıdaki örneğimizde ilk sql deyimi ile tablomuzda alan2 'ye "ondel" değeri giriliyor, ikinci sql deyimi ile "ondel" değeri "onder" ile değiştiriliyor, üçüncü deyimde tüm kayıtlar seçiliyor ve dördüncü deyimde alan2 de "onder" olan kayıt(lar) siliniyor. Verilerin ekrana yazdırılmasını bir while döngüsü ile (bu örnekte) yapıyoruz. select sorgusunun sonucu next fonksiyonuna doğru değeri döndürdüğü sürece yani kayıt olduğu sürece dönen bir döngü içinde value() fonksiyonunun değerini alarak ekrana yazdırıyoruz. qt ile veritabanı işlemleri bu kadar kolay ;)Derleme ve Çalıştırma 

Program derlenip çalıştırıldığında aşağıdaki gibi görünür :

data

Tabii siz programı ilk çalıştırdığınızda muhtemelen alan1 'in değeri 1 olur ben 23 kez çalıştırdığım için alan1 'in auto_increment özelliğinden dolayı değeri 23 ;)


Son Söz

Programlarınızı derlerken dikkat etmeniz gereken bir nokta var eğer QtSql modülünü kullanıyorsanız qmake komutundan sonra oluşan .pro dosyanıza
QT += sql 
satırını eklemek zorundasınız. Aksi takdirde make komutunda QSqldatabase, QSqlQuery gibi sınıfların tanımlı olmadığına dair hata mesajları alırsınız.

Telif Hakkı ve Lisans

Bu belgenin, QT Eğitimi - 5 : Veritabanı - I , 1.0 sürümünün telif hakkı © 2006 Önder ARSLAN'a aittir. Bu belgeyi, Free Software Foundation tarafından yayınlanmış bulunan GNU Özgür Belgeleme Lisansının 1.1 ya da daha sonraki sürümünün koşullarına bağlı kalarak kopyalayabilir, dağıtabilir ve/veya değiştirebilirsiniz. Bu Lisansın bir kopyasını http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html adresinde bulabilirsiniz.

Linux, Linus Torvalds adına kayıtlı bir ticarî isimdir.
Qt, TrollTech adına kayıtlı bir ticari isimdir.

Mysql, MySQL AB adına kayıtlı bir ticari isimdir.
Feragatname
Bu belgedeki bilgilerin kullanımından doğacak sorumluluklar, ve olası zararlardan belge yazarı sorumlu tutulamaz. Bu belgedeki bilgileri uygulama sorumluluğu uygulayana aittir.

Tüm telif hakları aksi özellikle belirtilmediği sürece sahibine aittir. Belge içinde geçen herhangi bir terim bir ticarî isim ya da kuruma itibar kazandırma olarak algılanmamalıdır. Bir ürün ya da markanın kullanılmıþ olması ona onay verildiği anlamında görülmemelidir.